"The DANGERS Of ALCOHOL ABUSE" [DE GEVAREN VAN HET DRANKMISBRUIK]. Collection of 12 Violent Dutch-Language Temperance Cards. Gabriel. Klassieke Boekhandel Devreese, Schoolmeubelen Boek-en Steendrukkerij - Lithography, Conventional Bookshop.
"The DANGERS Of ALCOHOL ABUSE" [DE GEVAREN VAN HET DRANKMISBRUIK]. Collection of 12 Violent Dutch-Language Temperance Cards.

"The DANGERS Of ALCOHOL ABUSE" [DE GEVAREN VAN HET DRANKMISBRUIK]. Collection of 12 Violent Dutch-Language Temperance Cards.

Antwerpen [Antwerp]: Gabriel Devreese, 4 Van Arteveldestraat, 4, (n. d.). Ca. late 19th C / early 20th century. 12 cards, printed recto and verso. 12 cards, color lithographic illustrations depicting various scenes with drunkards causing a mess and/or death. Illustrations printed oblong. 4-1/4" x 2-7/8". Stiff, buff paper, printed in blue ink and color illustrations. Moderate wear to the cards (age-toning, light soiling, rubbing to edges). Two small triangular chips to single card. Withal, a VG set. Item #40491

Card titles and corresponding illustrations: Een dronkaard valt dood van de Trappen [A drunk is death of the stairs], De dronkenschap bij de Spartanen [Intoxication of the Spartans], Het eerste bezoek aan de Kroeg [The first visit to the Pub], De Dronkenschap veroorzaakt den dood [the Intoxication caused the Death], Karel xii Koning van Zweden Dronken Zijnde Smaadt Zijne Grootmoeder [Charles XII, King of Sweden, Drunk, Abuses his Grandmother], De Vrouw van den dronkaard komt dezen in de Kroeg Opzoeken [The Wife of the dunkard comes to look for him in the Pub], Zatte Trees - Een dronken vrouw is de schande van haar geslacht [The drunken woman is the shame of her sex], Schielijke dood door een dronkemans wedding / de Brandewijn is doodelijk venijn [Sudden/Unexpected death due to one drunkman's wedding / Brandy is mortal venom], De Dronkaard door een rijtuig overreden [The drunkard is run over by the carriage], De dronkaard die neerstort van een stelling [The drunkard who crashes off a ladder / the life of a drunk is always in peril], De Bedronken matroos komt in opstand [the Drunken sailor rebels / causes a riot] & Een Dronken soldaat slaat zijn overste [a Drunken soldier strikes his Commander].

These cards or any similar publications not found on OCLC, auction records or in the trade. Rare.

Price: $250.00